Na sadržaj ↓
map

UWC in Mostar

Mostar, Bosnia and Herzegovina

200 studenata između 16-19 godina

Osnovan

2006

3 March 2017

Sa središtem u Mostaru, gradu koji je postao simbol za gorčinu i podelu nakon rata u današnjoj Bosni i Hercegovini i okolnim zemljama u 1990-im, UWC Mostar je jedini UWC koledž koji je sagrađen u post-konfliktnom društvu sa ciljem da “opremi naredne generacije mladih ljudi u Bosni i Hercegovini znanjem, veštinama, liderskim kvalitetima i međunarodnim vrednostima, potrebnim da se premosti još uvek postojeća etnička podela i da se zemlja pomeri u 21. vek”

Tri jedinstvene karakteristike

  • UWC Mostar je prvi UWC sa eksplicitnim ciljem da doprinese obnovi post-konfliktnog društva – Koledž edukuje učenike da uče i cene svoje razlike, ali i da u isto vreme promovišu jednakost, toleranciju i kritičko razmišljanje.
  • Lokalna zajednica – Interakcija učenika sa lokalnom zajednicom je suština UWC Mostara. Godišnje učenici i osoblje organizuju projekte i događaje otvorene za zajednicu u Mostaru i šire.
  • Fondacija “Education in Action” - UWC Mostar je osnovan od strane Fonadacije Education in Action, čiji je cilj da postanu referentna tačka za edukacionu reform u zemlji i da obezbede visok kvalitet obuke nastavnika sa posebnim fokusom na objektivne eksterne provere, inovacije nastavnog plana i programa, kao i inovativnih metoda učenja.
U učionici 

UWC Mostar nudi International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) nastavni plan. Pored strandardih kurseva, koledž nudi bosansku književnost, hrvatsku književnost, srpsku književnost, antropologiju, ekonomiju, ekološke sisteme i društva, vizuelnu umetnost.

Van učionice
 

UWC Mostar je čest partner u skoro svim glavim događajima koji se dešavaju u gradu Mostara. Jedan od ovih je Festival Ulične Umetnosti, koji angažuje mlade ljude iz svih delova grada na zajedničku umetničku avanturu sa ciljem da vrati život javnim mestima u Mostaru, koja nisu povraćena još od predratnog života i društvene svrhe. Ovaj godišnji ulični festival je možda čak i najjavniji i najdemonstrativniji dokaz za ulogu koledža u oživljavanju života u Mostaru na takav način da ujedinjuje talente mladih ljudi iz svih zajednica u ovom još uvek podeljenom i pocepanom gradu.

UWC Mostar je takođe pionir za koncept Modela Ujedinjenih Nacija (MUN) u Mostaru, kao i u celoj zemlji, i organizuje godišnji UWC Mostar Zimski Festival Umetnosti, gde izlaže talente svojih učenika na mnogim javnim scenama kroz grad Mostara.

Od 2010, Koledž predstavlja Bosnu i Hercegovinu na PRVOM takmičenju u robotici, koji je posvećen da pomogne mladim ljudima da pronađu i razviju svoju strast za nauku, inžinjering, tehnolofiju i matematiku, gde su učenici osvojili mnoge nagrade.

Kratki kursevi 

UWC Mostar organizuje kratki kurs “Waves for change” (Talas promene) za ucenike iz Bosne i Hercegovine, kao i ostale. Kurs poziva učesnike da diskutuju o socijalnim promenama i nenasilne pokrete sa lokalnim i internacionalnim aktivistima.

Kampus 

Raznovrsnost kultura i bogatstvo tradicija u UWC Mostaru su primetni u rezidenciji sa kućama u zapadnom i istočnom delu grada. Školska zgrada je i sama locirana u gradskom centru i deli svoju zgradu sa Gimnazijom Mostar, uključujući naučne laboratorije, prostranu, svetlu biblioteku u potkrovlju i veliku salu za sastanke. Gimnazijski zatvoreni i otvoreni sportski tereni - uključujući teretanu, teren za fudbal/rukomet, odbojkaski teren, trim stazu za trćanje i skok u dalj – su dostupni učenicima UWC Mostara. Kantina koledža se nalazi blizu akademske zgrade, dok se studio za vizuelnu i dramsku umetnost, kao i soba za muziku, nalaze u Musali, jednoj od učeničkih rezidencija.

Geografska pozicija  

UWC Mostar je lociran u gradu Mostaru, u južnoj Bosni i Hercegovini. Ovo je pogodna geografska lokacija, čija blizina Hrvatskoj i Crnoj Gori, kao i blaga klima čine Mostar popularnom turističkom destinacijom. UWC Mostar je jedini UWC u Južnoistočnoj Evropi.

Prijave 

Učenici apliciraju kroz njihov UWC nacionalni komitet. Direktan upis je mogući samo u sledećim slučajevima:

  • Nepostojanje nacionalnog komiteta u datoj zemlji
  • Državljani Bosne i Hercegovine koji su se vratili u svoju zemlju nakon par godina ili celog života provedenog u inostranstvu
  • Ekspati koji nemaju mogućnost da pohađaju drugu internacionalnu školu u Bosni i Hercegovini

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Kontakt


United World College in Mostar
Španski trg 1
88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina

18 Koledži
u svetu