Na sadržaj ↓

Akademski Život

 

„Smatram da je najvažniji zadatak edukacije da se pobrine da ove vrednosti prežive: znatiželja, nepobediv duh, upornost, spremnost za preispitivanje, i pre svega, saosećajnost.“

- Kurt Han, Osnivač UWC pokreta

UWC je globalna prosvetna organizacija koja svake godine obrazuje preko devet hiljada učenika iz 155 zemalja. Skoro četiri hiljade ovih učenika položi Međunarodnu Maturu (International Baccalaureate Diploma Programme, poznatiji kao IB), najpriznatiji pred univerzitetski program za učenike starosti 16-19 godina.

Iako je Međunarodna Matura u centru akademskog života u svakoj UWC školi i koledžu, UWC edukacija ne zastaje kod zahteva programa. Sa širokim diverzitetom među studentima i osobljem u svakoj UWC školi – sa pripadnicima mnogih nacionalnih, socijalno-ekonomskih, kulturnih, jezičkih, političkih i obrazovnih pozadina – UWC prepoznaje da nastavni sadržaj mora dozvoliti onoliko interpretacija sadržaja koliko ima i učenika, kako bi svi učenici mogli slobodno da predstave svoju perspektivu i istoriju autentično sebi. Formalni nastavni sadržaj Međunarodne Mature je zato unapređen sesijama o svetskim problemima i drugim aktivnostima koje potpomažu kritičko razmišljanje i odvažno učestvovanje u rešavanju izazova današnjeg sveta.

Međunarodna Matura  (The International Baccalaureate (IB))

Organizacija Međunarodne Mature (IBO) je osnovana 1968. Od samog početka, IBO je sarađivao sa UWC-om  zbog njegovog iskustva u obezbeđivanju napredne, interkulturalne edukacije sa akcentom na edukaciji zasnovanoj na iskustvu. Veze između dve organizacije su i dalje bliske.

Nakon šest godina pilot programa u različitim školama, od kojih je jedna i UWC Atlantik Koledž u Velsu, Međunarodna Diploma je zvanično osnovana 1975. Programi za ranije stupnje obrazovanja kao i programi vezani za stručnu spremu razvijeni su u protekle dve decenije. Svi IB programi imaju cilj da ohrabre „učenike širom sveta da postanu aktivni, saosećajni i da uče celog života i razumeju da drugi ljudi, sa svim njihovim razlikama, mogu biti upravu.“

Različitim programima raste popularnost zbog dobre reputacije organizacije „zlatnog standarda“ internacionalne edukacije, pre svega Međunarodne Mature. Trenutno postoji pet hiljada škola koje edukuju 1.3 miliona učenika kroz IB širom sveta.

Koje predmete učenici mogu pohađati u Međunarodnoj Maturi?

Učenici biraju predmet iz svake od sledećih šest predmetnih grupa:

  1. Jezik i književnost
  2. Strani jezik
  3. Društvene nauke
  4. Prirodne nauke
  5. Matematika
  6. Umetnost (umesto predmeta iz umetnosti, učenici mogu izabrati još jedan predmet iz grupe 2 Strani jezik , grupe 3 Društvene nauke, grupe 4 Prirodne nauke)

Učenici uglavnom pohađaju tri predmeta na standardnom nivou, i tri predmeta na višem nivou, za koje se očekuje veća demonstracija znanja, razumevanja i veština. Ponuđeni predmeti mogu se razlikovati u UWC školama, to često zavisi od geografske pozicije koledža i njegovog opšteg fokusa.

Pored šest predmetnih grupa, učenici moraju završiti tri centralna dela kursa koji su suštinski filozofiji Međunarodne Mature:

  1. Extended Essay (EE) ,prim.prev. Maturski rad - Učenici istražuju temu koja ih interesuje, i pritom razvijaju veštine pisanja potrebne za nivo istraživačkog rada univerzitetskog nivoa. Rad je uglavnom napisan u okviru jedne od šest predmetnih grupa i ne sme imati više od 4000 reči. Učenici su podržani tokom istraživanja i pisanja od strane mentora stručnom u tom području.
  2.  Theory of Knowledge (TOK) prim.prev. Teorija znanja – Kurs ohrabruje učenike da se pitaju o prirodi znanja, kako znamo ono što tvrdimo da znamo. Ocenjuje se kroz usmenu prezentaciju i esej od 1600 reči.
  3.  Creativity, Action, Knowledge (CAS) Kreativnost, akcija i društveno-korisni rad – Odgovornost, razvijanje društvenih, kreativnih i sportskih veština, kao i učenje kako prići drugima saosećajno, u samom su srcu programa. Učenici učestvuju u različitim projektima kojima je cilj da razviju ove veštine, dok su istovremeno aktivni u društvu.

Kombinacija ovih elemenata pomaže učenicima da razviju svoj pun kapacitet u analiziranju i evaluiranju informacija, da efektivno predstave svoje ideje i razviju ubedljive argumente, a sve ovo ih priprema za dalje univerzitetske studije. Učenici su takođe sposobni da koriste razumevanje kultura u akademskom životu, čime postaju svesni sebe kao mislioca povezanih sa drugima.

 

UWC i mlađi razredi*

UWC škole, koje se razlikuju od UWC koledža, takođe primaju učenike nižih razreda, starosti od 18 meseci do 15 godina. UWC Maastricht, UWC South East Asia, UWC Thailand i Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa svi imaju mlađe učenike koje podučavaju kroz različite nastavne programe na svojim kampusima.

Kao i sa učenicima koji pohađaju IB, verujemo da je najbolji način da pripremimo mlađe učenike kroz holističku edukaciju, sa iskustvima u različitim sferama, kao što su umetnost i društveno – korisni rad – i sve navedeno spada pod UWC model učenja zasnovan na sticanju iskustva. UWC veruje da mlađi učenici poseduju iste vrednosti i kapacitet za takav model učenja kao i stariji učenici, i da nastavni program omogućava da oni mogu da razviju emocionalne, socijalne i kreativne veštine.

UWC Maastricht nudi International Primary Curriculum i International Baccalaureate Middle Years Programme (MYP) u nižim razredima. Tu spadaju i jaslice i osnovna škola. Drugi programi koji su ponuđeni ovim učenicima su Health and Wellness Education Curriculum za osnovce i specijalni program za jaslice.

UWC South East Asia pohađaju i učenici starosti 4-15 godina u nižim razredima. Njihov koncept učenja zasnovan je na programu K-12 i nudi se osnovnoj školi. Na kraju osnovne škole, učenici mogu da pohađaju dvogodišnji internacionalni kurs IGCSE.

UWC Thailand nudi IB Primary Years Programme (PYP) učenicima starosti 3-12 godina, i IB MYP učenicima starosti 11-15 godina. UWC Thailand takođe ima jaslice, koje su namenjene učenicima starosti od 18 meseci do 3 godine.

 

 

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa ima tri nastavna programa među kojima je i Međunarodna Matura. Waterford nastavni program i IGCSE su programi koji ne nude učenicima nižih razreda, starosti od 11 do 16 godina.

 

 

 *UWC Srbija ne vrši selekciju kandidata za mlađe razrede, za više informacija obratiti se direktno koledžima