Na sadržaj ↓

Kako uplatiti naknadu za obradu prijave

UWC Nacionalni komitet Republike Srbije zahteva od podnosilaca prijave da uplati  naknadu od 1.990,00 (hiljadu devetsto devedeset) dinara na bankovni račun udruženja “Ujedinjeni Svetski Koledž”. Ova naknada pokriva troškove obrade Vaše prijave i ne predstavlja garanciju Vaše uspešnosti na konkursu. Informacije o tome kako možete izvršiti uplatu se nalaze ispod. Uplatu možete izvršiti u bilo kojoj pošti ili banci na teritoriji Republike Srbije.


BITNO: U koliko niste u mogućnosti da platite naknadu, obratite nam se putem mejla (info@serbia.uwc.org), kako biste zatražili da vam se ukloni obaveza plaćanja. UWC je posvećen pružanju prilika svima.

 

Šta napisati na nalogu za uplatu

Uplatilac Puno ime i prezime podnosioca prijave
Svrha uplate Donacija za UWC prijavu
Primalac Udruženje Ujedinjeni Svetski Koledž
Broj računa u banci 160-6000001504370-58
Iznos 1990 RSD
Šifra 288