Na sadržaj ↓

Često Postavljena Pitanja

Pitanje: Imam 18 godina i na jesen upisujem 4. razred, da li mogu da se prijavim? 
Odgovor: Na žalost ne možeš, pravila su usvojena od strane UWC Organizacije i nije moguće promeniti ih.


Pitanje: Trenutno se nalazim u inostranstvu i nisam u mogućnosti da dođem na grupni intervju uživo, da li mogu da se prijavim?
Odgovor: Ne. Tokom selekcija 2020. i 2021. smo bili primorani da radimo grupne radionice u onlajn formatu zbog pandemije koronavirusa. Verujemo da hibridni ili onlajn modeli ne pružaju iste prilike za kandidate.


Pitanje: Koji su to međunarodni ekvivalenti drugog ili trećeg razreda nastavnog plana i programa Ministarstva prosvete Republike Srbije?

Odgovor:
Često pohađani ekvivalenti uključuju sledeće:

  • International Baccalaureate: Peti razred Middle Years Programme-a ili prvi razred IB Diploma Programme-a
  • Britanski sistem:  Druga godina GCSE programa ili prva godina A Levels programa.
  • Francuski sistem: 2nde et 1ère année de lycée (prva i druga godina francuskih srednjih škola)
  • Nemački sistem: Jahrgangsstufe 10 und 11 im Gymnasium (deseta i jedanaesta godina obrazovanja)
  • Američki sistem: Sophomore or junior year of high school

Pitanje: Da li možemo da biramo koledž?

Odgovor: 

Nažalost, ne. Međunarodna organizacija UWC tretira sve koledže jednako, pa taj princip sledi i nacionalni komitet Srbije. Ponuda stipendija se takođe menja iz godine u godinu u skladu sa direkcijom međunarodne organizacije, pa stoga ne možemo da garantujemo da ćemo imati određene koledže u ponudi.


Pitanje: Već pohadjam prvi razred IB-a, da li mogu da se prijavim?

Odgovor:

Prvi razred Međunarodne mature (IB Diploma Programme), koja je nastavni plan i program kojeg prate svi UWC škole i koledži, je ekvivalentan trećem razredu nastavnog plana i programa Ministarstva prosvete Republike Srbije. Ukoliko pohađate prvi razred Međunarodne mature, i bude Vam dodeljena stipendija kroz naš konkurs, od Vas se očekuje da ponavljate prvi razred i ponovo birate predmete.


Pitanje: Ako mi srpski komitet UWC-a dodeli stipendiju, da li je ta odluka konačna?

Odgovor: 

Po završetku selekcionog procesa, kandidate koji ispunjavaju naše selekcione kriterijume uslovno nominujemo za stipendije (više o selekciji i kriterijumima na ovom linku). Nakon što utvrdimo koji su ti kandidati, i odradimo internu alokaciju, pošaljemo nominacije koledžima za dodeljene stipendije. Koledži zadržavaju pravo da odbiju našu nominaciju, i stoga je ona uslovna.


Pitanje: Po kojim kriterijumima odlučujete koga ćete slati na koji koledž?

Odgovor: 

Nakon selekcije kandidata, ali pre same dodele stipendija, vršimo finansijsku evaluaciju kandidata. Često neke od stipendija nisu pune, u cilju da pružimo priliku što većem broju kandidata iz Srbije, vršimo uvid u to koliko bi porodica mogla da doprinese troškovima školovanja deteta na koledžima UWC. Dakle, finansijska situacija iako nije kriterijum pri selekciji učenika, ali može biti kriterijum u odluci ko ide na koji koledž.

Drugi bitan kriterijum u toj odluci jesu afiniteti i kvaliteti kandidata. Na primer, ako kandidat ima afinitet prema određenom obrazovnom polju, vannastavnoj aktivnosti i sličnom, mi se trudimo da ih pošaljemo na onaj koledž gde bi oni mogli da se akademski i profesionalno najbolje razvijaju u tom polju.

Treći kriterijum su posebne potrebe kandidata, ukoliko one postoje.


Pitanje: Da li je UWC program razmene?

Odgovor:

Ne. Ukoliko Vam je dodeljena stipendija za odlazak na UWC školu ili koledž, Vi ćete završiti Vaše srednje obrazovanje na toj školi ili koledžu. IB Diploma Programme, čiji se nastavni plan i program izučava na UWC - u je terminalna, međunarodno priznata diploma.


Pitanje: Koliko traje obrazovanje na UWC školama i koledžima?

Dve godine. Stipendije za UWC škole i koledže se dodeljuju za pohađanje kompletnog programa IB Diploma Programme - a, u trajanju od dve godine. Dodeljivanje stipendije za jednu godinu programa nije moguće.


Pitanje: Da li po završetku UWC-a moramo da se vratimo u Srbiju?

Ne. Većina naših stipendista nastavlja svoje obrazovanje na univerzitetima u inostranstvu, ali deo njih se odluči na povratak u Srbiju. IB Diploma Programme se, uz nostrifikaciju, prihvata kao dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju u Srbiji, i sa njom je moguće upisati fakultet u Srbiji.


Pitanje: Od čega se sastoji selekcioni proces?

Selekcioni proces se sastoji od slanja prijavnog formulara (prva faza), grupnih radionica (druga faza), i individualnih intervjua (treća faza), nakon kojih se vrši konačni odabir stipendista.

Po završetku svake faze selekcija, određeni broj kandidata ne nastavlja selekcioni proces.


Pitanje: Na kojem jeziku se odvijaju selekcije?

Potrebno je osnovno znanje pisanog i konverzacijskog srpskog i engleskog jezika. Prijava se piše na engleskom jeziku, grupne radionice (druga faza) se odvijaju na srpskom jeziku, a individualni intervjui na engleskom jeziku (poslednja faza).


Pitanje: Mogu li oba obavezna pisma preporuke da budu od profesora?

Ne. Jedno od obaveznih pisama preporuke mora da bude od nekoga ko Vas poznaje u vanakademskom kontekstu.