Na sadržaj ↓

Kako da se spremim?

Ocenjivanje Grupnih Radionica

Grupne radionice nam svake godine pružaju priliku da bolje upoznamo aplikante i izaberemo najbolje kandidate. Tokom grupnih intervjua, kandidati će međusobno voditi diskusiju o raznim zanimljivim temama na srpskom jeziku. 

Svakog kandidata na grupnim intervjuima ocenjuje barem 3 evaluatora (u glavnom bivši učenici UWC-a ili ljudi uključeni u rad komiteta). Ovaj način evaluacije omogućava pošteno ocenjivanje svih kandidata i daje priliku evaluatorima da vas bolje upoznaju. Kriterijumi su objašnjeni ispod, uz napomenu da ne postoji mogućnost da se daju polovične ocene (npr. 2.5)


Kvalitet Diskusije

0 - ne pruža argumente ili argumenti uopšte nemaju smisla

1 - daje ograničene argumente, ali ne prikazuje visok nivo kritičkog razmišljenja

2 - argumenti su dobro definisani, jasni i laki za praćenje; dobro podržavaju glavnu tezu

 


Učešće u Diskusiji

0 - Ne učestvuje

1 - Učestvuje donekle

2 - Aktivno doprinosi diskusijama i vodi odgovarajuće razgovore

 


Poštovanje različitih mišljenja

0 - grub, neprijateljski ili bez poštovanja prema mišljenju koje se razlikuje od njihovog

1 - nije grub, ali odbacuje druga mišljenja kao nevažeća

2 - uvažavaju i prihvataju tuđa mišljenja. Dodatan trud da bi u potpunosti razumeli šta drugi osećaju/misle.

 


UWC Faktor

0 - Ne vidim da se ova osoba dobro uklapa u zajednicu

1 - Donekle osećam da bi se ta osoba mogla uklopiti u zajednicu, ali bi je trebalo više ispitivati

2 - Apsolutno se uklapa u zajednicu!