Na sadržaj ↓

Creativity, Activity, and Service (CAS)

 

„Samopouzdanje u naporu, skromnost u uspehu, gracioznost u porazu, poštenje u besu i pravedan sud čak i u gorčini povređenog ponosa i spremnost na društveno-korisni rad u bilo kom trenutku“.

- Kurt Hahn, osnivač UWC pokreta.

Kreativnost, Aktivnost i Društveno-korisni rad“ (CAS) su uvek bili u srcu UWC obrazovanja. Učenici svih uzrasta su podstaknuti da zablistaju ne samo u učionicama, već i van njih, kroz različita angažovanja u širokom spektru kreativnih, sportskih, socijalnih i društveno-korisnih aktivnosti.

Svaka UWC škola nudi širok obim različitih CAS aktivnosti, u skladu sa okolinom kampusa. Veoma bitna činjenica za CAS je da je podjedanko vođena od strane zapošlenih i đaka.

Kreativnost:

Umetnosti i aktivnosti koje podrazumevaju kreativan pristup u razmišljanju i radu. Neki od primera su pozorište, muzika, istorija umetnosti, posete kulturnim institucijama, ples.

Aktivnosti:

Fizička aktivnost i fizički izazov. Neki od primera su planinarenje, vožnja kajaka, trčanje, košarka, plivanje, odbojka, fudbal, kampovanje i orijentisanje u prirodi.

Društveno-korisni rad:

Neplaćeno i volontersko iskustvo koje ima za cilj dvosmerne beneficije kako učenicima, tako i široj zajednici gde je škola smeštena. Ove aktivnosti su jako raznovrsne, ali neki od primera uključuju podrška lokalnim vrtićima, sportske aktivnosti u izbegličkim kampovima, angažovanje u sportskim i umetničkim aktivnostima sa osobama sa posebnim potrebama, naučne prezentacije/eksperimenti za decu ili odrasle, časovi engleskog jezika za lokalnu zajednice, rad sa organskom farmom, pružanje multikulturalnog iskustva učenicima iz lokalnih osnovnih škola.

CAS pokazuje da UWC obrazovanje ne predstavja samo izazov na akademskom nivou, već se može reći da predstavlja pristup životu: razvijajući brigu i saosećanje za druge. CAS dozvoljava učenicima da ono sto su naučili u učionici, upravo primene i stave u kontekst. Čineći CAS vitalnim delom UWC iskustva, učenici razvijaju među-ljudske veštine kroz eksperimentalno učenje, kreću na putovanje otkrivanja samih sebe nadmašivanjem sopstvenih izazova tako pružajući važan balans između vannastavnih aktivnosti i akademskog pritiska.

CAS je jedan od tri bitne stavke koje svaki učenik mora da ispuni kako bi završio International Baccalaureate. Ovo je nastavni plan koji su svi UWC koledži usvojili i ekvivalentan je trećem i četvrtom razredu srednje škole u Srbiji. UWC jako fokusira CAS aktivnosti i naše skole i koledži sprovedu više ovih aktivnosti tokom jednog polugodišta, nego druge škole tokom cele godine. Veliki broj UWC učenika vidi svoje CAS iskustvo kao najznačajnije deo svog vremena na UWC-u.