Na sadržaj ↓

Da li ste spremni za prijavu preko komiteta Srbije?

Kako biste mogli da se prijavite na konkurs morate ispunjavati  SVE dolenavedene uslove:

 

  • Posedovanje državljanstva Republike Srbije ili odobrenja za stalni boravak duže od 5 godina (ukoliko uspešno stignete do završne runde, potrebno je da predate kopiju pasoša i dokaz o državljanstvu).

 

  • Redovno ili vanredno pohađanje drugog ili trećeg razreda gimnazijskog, srednjeg umetničkog ili četvorogodišnjeg srednjeg stručnog državnog ili privatnog obrazovanja u trenutku podnošenja prijave (ukoliko uspešno stignete do završne runde, potrebno je da predate svedočanstva iz škole).

 

  • Dva pisma preporuke napisana na Engleskom jeziku: (1) preporuka od profesora i (2) vanakademska preporuka. Takođe ćete imati mogućnost da pošaljete još jedno neobavezno pismo preporuke od osobe koja Vas dobro poznaje. Ove preporuke ćete zahtevati putem našeg portala za prijavljivanje time što ćete uneti email osobe koja bi trebalo da vam piše preporuku. Pročitajte više o slanju preporuka OVDE. Izabrana osoba će potom dobiti email sa uputstvom kako da popuni onlajn obrazac za preporuku. Imajte na umu da nećete moći da pošaljete prijavu dok Vam sve osobe ne završe preporuku.

 

  • Dva eseja napisana na engleskom jeziku. Teme možete naći na portalu za prijavu.

 

  • Diplome, sertifikati, nagrade i druga priznanja vezana za školske i/ili vannastavne aktivnosti iz prethodne tri godine Vašeg života za koje smatrate da će pomoći UWC Nacionalnom komitetu Republike Srbije da stekne jasniju sliku o Vama kao osobi.

 

  • Posedovanje osnovnog znanja pisanog i konverzacijskog srpskog i engleskog jezika.

 

  • Spremnost na odlazak u novu sredinu, za zajednički život sa učenicima iz celog sveta i za intenzivan, kreativan i samostalan rad u multikulturalnom okruženju.