Na sadržaj ↓

Šta je to UWC?

UWC (Koledži Ujedinjenog Sveta) je globalni pokret obrazovanja koji čini edukaciju silom koja ujedinjuje ljude, nacije i kulture radi mira i održive budućnosti.             

Centralni deo UWC etosa je verovanje da obrazovanje može da okupi mlade iz svih sredina na osnovu njihove zajedničke humanosti, da bi se uključili u socijalne promene kroz svoja hrabra delovanja, lične primere i nesebičnog liderstva. Da bi se to postiglo, UWC škole i koledži širom sveta pružaju izazovno i edukativno iskustvo namerno raznolikim grupama mladih ljudi, inspirišući ih da postani agenti pozitivne promene u skladu sa osnovnim UWC vrednostima:

  • Internacionalno i interkulturalno razumevanje
  • Proslava različitosti
  • Lična odgovornost i integritet
  • Međusobna odgovornost i poštovanje
  • Saosećanje i servis
  • Poštovanje životne sredine
  • Osećaj idealizma
  • Lični izazov
  • Akcija i lični primeri

Danas, UWC ima 17 škola i koledža na 4 kontinenta gde je u većini fokus na starosnu grupu od 16-19 godina: vreme kada se energija i idealizam mladih ljudi mogu preusmeriti ka empatiji, odgovornošću i doživotne akcije. Ovi koledži uče međunarodnu maturu (IB) kao njihov formalni nastavni plan i program, na čiji razvoj je UWC imao veliki uticaj, a istovremeno i naglašavao značaj empirijskog učenja, društvenokorisnog rada i aktivnosti na otvorenom.

Studenti koji će pohađati UWC koledž biraju se u svojim domovinama, u 155 zemalja, kroz jedinstven sistem nacionalnog komiteta. Selekcija se zasniva na pokazanom poverenju i potencijalu. U skladu sa etosom UWC-ja, da obrazovanje treba da bude nezavisno od društveno-ekonomskih mogućnosti studenata, 70% učenika/ca dobija punu ili parcijalnu stipendiju koja se zasniva na njihovim potrebama.

UWC takođe vodi kraće edukativne programe koji se provode na kampusima škola, ali i dalje radi povećanja broja ljudi koji će imati pristup UWC edukativnom iskustvu.

UWC takođe podstiče doživotnu posvećenost društvenoj odgovornosti i do danas je ispirisao globalnu mrežu od više od 60.000 bivših učenika/ca koji veruju da je moguće preuzeti mere i napraviti razliku na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.