Na sadržaj ↓

UWC Misija:

 

"Koledži Ujedinjenog Sveta (United World Colleges) čine edukaciju silom koja ujedinjuje ljude, nacije i kulture radi postizanja mira i održive budućnosti."

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

U sklopu centralnog dela UWC etosa, mi verujemo da obrazovanje može skupiti mlade ljude iz svih delova sveta na osnovu njihove zajedničke humanosti, da bi se uključili u socijalne promene kroz svoja hrabra delovanja, lične primere i nesebičnog liderstva. Kako bi se to postiglo, UWC škole i koledži širom sveta pružaju izazovno i transformativno edukativno iskustvo namerno raznolikim grupama mladih ljudi, dajući im inspiraciju da postanu agenti pozitivne promene u skladu sa osnovnim UWC vrednostima:

  • Internacionalno i interkulturalno razumevanje
  • Proslava različitosti
  • Lična odgovornost i integritet
  • Međusobna odgovornost i poštovanje
  • Saosećanje i služba
  • Poštovanje životne sredine
  • Osećaj idealizma
  • Lični izazov
  • Dela i lični primeri

UWC ima 18 škola i koledža, koji se prostiru na 4 kontinenta. Starosne grupe učenika na ovim kampusima su od 16 do 19 godina. To je period života kada mi verujemo da se energija i idealizam mogu preusmeriti ka empatiji, odgovornošću i akciji.

Na ovim koledžima se uči međunarodna matura (International Baccalaureate) kao nastavni plan i program. Na razvoj ove svetsko priznate diplome UWC je imao veliki uticaj. U sklopu ove diplome je takođe naglašen značaj učenja iz iskustva, društveno korisnog rada i aktivnosti na otvorenom (CAS).

Učenici pohađaju ovaj program dve godine boravkom na jednom od 18 koledža.

Studenti koji će pohađati UWC koledž biraju se u svojim domovinama, u 150 zemalja, kroz jedinstven sistem nacionalnog komiteta. Selekcija se zasniva na pokazanom poverenju i potencijalu. U skladu sa etosom UWC-ja, obrazovanje treba da bude nezavisno od društveno-ekonomskih mogućnosti đaka, te 70% njih dobija punu ili parcijalnu stipendiju koja se zasniva na njihovim finansijskim potrebama.

UWC dodatno vodi kraće edukativne programe koji se događaju na kampusima škola. Ovo je radi povećanja broja ljudi koji će imati pristup UWC edukativnom iskustvu.

UWC takođe podstiče doživotnu posvećenost društvenoj odgovornosti i do danas je inspirisao globalnu mrežu od više od 60.000 bivših đaka (alumna), koji veruju da je moguće preuzeti mere i napraviti razliku na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.