Na sadržaj ↓

Aplikacioni proces

 1. Konkurs je otvoren (10. jul 2021).
 2. Prijem prijava do zadatog roka (Kandidati popunjavaju online aplikaciju).
 3. Konkurs se zatvara 1. decembra 2021.
 4. Vrši se evaluacija aplikacija i odabir kandidata za grupne intervjue. 
 5. Šalje se obaveštenje kandidatima koji su prošli na grupni intervju.
 6. Grupni intervjui se vrše u Beogradu.
  • Svakog kandidata na grupnim intervjuima ocenjuje barem 3 evaluatora (u glavnom bivši učenici UWC-a ili ljudi uključeni u rad komiteta). Ovaj način evaluacije omogućava pošteno ocenjivanje svih kandidata i daje priliku evaluatorima da vas bolje upoznaju. Tokom grupnih intervjua, kandidati će međusobno voditi diskusiju o zanimljivim temama, prilikom kojih ćemo gledati sledeće karakteristike:
   • Učestvovanje u diskusiji;
   • Poštovanje drugih mišljenja;
   • Kvalitet argumenata u diskusiji;
   • UWC faktor;
  • Treba napomenuti da ne postoji jedna formula koja garantuje UWC stipendiju. Biti odličan učenik, volontirati i napisati knjigu ne znači da je UWC pravo mesto za kandidata. Veliki deo našeg procesa je transparentnost. Kriterijum za evaluaciju na grupnim intervjuima možete naći ovde.
 7. Vrši se evaluacija i odabir kandidata za individualne intervjue. 
 8. Slanje obaveštenja kandidatima koji su prošli na individualne intervjue.
 9. Individualni intervjui se vrše online.
  • Na individualnim intervjuima, kandidat će biti pozvan pred komisijom od 5-6 članova (komitet UWC Srbije).
  • Na ovaj način, komisija bolje upoznaje kandidata, te procenjuje da li bi bio dobar novi član UWC zajednice.
  • Kandidat takođe dobija priliku da bolje upozna pokret i ljude koji stoje iza istog.
  • Ovakva evaluacija omogućava pošteno ocenjivanje svih kandidata i eliminaciju varijabilnosti ocena od strane evaluatora, kao i bilo kakvu manipulaciju i uticaj na odlučivanje komisije.
 10. Evaluacija kandidata i konačni odabir.
 11. Prihvaćeni kandidati su obavešteni.
 12. Lista nominovanih kandidata je objavljena i poslata UWC koledžima na odobrenje.
 13. Potvrda nominacije i finansijske procene UWC Komiteta Republike Srbije od strane koledža.
 14. Završetak konkursa.
 15. Primljeni kandidati stupaju u kontakt sa koledžima.